Giải bài 2.9 trang 25 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho a = 25,41422135623730950488... là số thập phân có phần số nguyên bằng 25 và phần thập phân trùng với phần thập phân của số

Đề bài

Cho \(a = 25,41422135623730950488...\) là số thập phân có phần số nguyên bằng 25 và phần thập phân trùng với phần thập phân của số \(\sqrt 2 \). Số này có là số thập phân vô hạn tuần hoàn hay không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\sqrt 2 \) là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

Số a không là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Bởi nếu a là số thập phân vô hạn tuần hoàn thì \(\sqrt 2  = 1,4142135623730950488...\) cũng là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì trùng với chu kì của số a. Điều này vô lí, vì ta đã biết \(\sqrt 2 \) là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí