Giải bài 2.10 trang 28 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Những số nào sau đây có căn bậc hai số học?

\(0,9; - 4;11; - 100;\dfrac{4}{5};\pi \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ các số không âm mới có căn bậc hai (số học).

Lời giải chi tiết

Chỉ các số không âm mới có căn bậc hai (số học).

Vì vậy trong các số đã nêu, các số có căn bậc hai số học là:

\(0,9;11;\dfrac{4}{5};\pi \) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay