Giải bài 2.20 trang 28 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Đề bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(\dfrac{4}{{3 + \sqrt {2 - x} }}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu thức có giá trị lớn nhất khi mẫu số nhỏ nhất.

\(\sqrt {2 - x}  \ge 0,\forall x \le 0\)

Lời giải chi tiết

Điều kiện xác định:\(2-x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 2\)

Ta thấy biểu thức đã cho có tử và mẫu đều là số dương, tử số là 4 không đổi, do đó biểu thức có giá trị lớn nhất khi mẫu số nhỏ nhất.

Ta có:

\(\begin{array}{l}\sqrt {2 - x}  \ge 0,\forall x \le 2\\ \Rightarrow 3 + \sqrt {2 - x}  \ge 3,\forall x \le 2\\ \Rightarrow \dfrac{4}{{3 + \sqrt {2 - x} }} \le \dfrac{4}{3}\end{array}\)

Vậy biểu thức đã cho có giá trị lớn nhất là \(\dfrac{4}{3}\)

Dấu “=” xảy ra khi \(2 - x = 0 \Rightarrow x = 2\left( {tm} \right)\)


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí