Giải bài 2.17 trang 28 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Xét số

Đề bài

Xét số \(a = 1 + \sqrt 2 \)

a)Làm tròn số a đến hàng phần trăm;

b)Làm tròn số a đến chữ số thập phân thứ năm;

c)Làm tròn số a với độ chính xác 0,0005

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách làm tròn số vô tỉ cũng tương tự như làm tròn số hữu tỉ

Lời giải chi tiết

Ta đã biết \(\sqrt 2  = 1,4142135623730....\) nên \(a = 1 + \sqrt 2  = 2,4142135623730....\)

a) Nếu làm tròn đến hàng phần trăm thì \(a \approx 2,41\) (vì chữ số ở hàng làm tròn là 1, chữ số ngay bên phải hàng làm tròn là 4 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn và bỏ đi các chữ số phần thập phân phía sau hàng làm tròn)

b) Nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ năm thì \(a \approx 2,41421\) (vì chữ số ở hàng làm tròn là 1, chữ số ngay bên phải hàng làm tròn là 3 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn và bỏ đi các chữ số phần thập phân phía sau hàng làm tròn)

c) Nếu làm tròn số a với độ chính xác 0,0005 ta phải làm tròn số a đến hàng phần nghìn, như vậy \(a \approx 2,414.\) (vì chữ số ở hàng làm tròn là 4, chữ số ngay bên phải hàng làm tròn là 2 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng làm tròn và bỏ đi các chữ số phần thập phân phía sau hàng làm tròn)


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí