Giải bài 2.18 trang 28 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Biểu thức

Đề bài

Biểu thức \(\sqrt {x + 8}  - 7\) có giá trị nhỏ nhất bằng:

A.\(\sqrt 8  - 7\)

B.\( - 7\)

C.0

D.\(\sqrt { - 8}  - 7\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ định nghĩa căn bậc hai số học ta có:

\(\sqrt {x + 8}  \ge 0,\forall x \ge  - 8\)

Lời giải chi tiết

Điều kiện xác định:\(x + 8 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge -8\)

Từ định nghĩa căn bậc hai số học ta có:

\(\begin{array}{l}\sqrt {x + 8}  \ge 0,\forall x \ge  - 8\\ \Rightarrow \sqrt {x + 8}  - 7 \ge  - 7,\forall x \ge  - 8\end{array}\)

Vậy biểu thức có giá trị nhỏ nhất bằng – 7

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi \(x + 8 = 0 \Rightarrow x =  - 8\).

Chọn B


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí