Giải bài 2.13 trang 28 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Số nào trong các số:\( - \dfrac{{16}}{3};\sqrt {36} ;\sqrt {47} ; - 2\pi ;\sqrt {0,01} ;2 + \sqrt 7 \) là số vô tỉ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

Các số \( - \dfrac{{16}}{3};\sqrt {36}  = 6;\sqrt {0,01}  = 0,1\) đều là số hữu tỉ.

Số 47 là số tự nhiên không chính phương nên \(\sqrt {47} \) là số vô tỉ.

Các số \( - 2\pi ;2 + \sqrt 7 \) cũng số vô tỉ. Thật vậy, vì \(\pi \) là số vô tỉ nên \( - 2\pi \) là số vô tỉ.

Số 7 là số tự nhiên không chính phương nên \(\sqrt 7 \) là số vô tỉ, do đó \(2 + \sqrt 7 \) cũng là số vô tỉ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay