Giải bài 2.11 trang 28 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng?

Đề bài

Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng?

A.\(\sqrt {0,1}  = 0,01\)

B.\(\sqrt {16}  =  - 4\)

C.\(\sqrt { - 0,09}  = 0,3\)

D.\(\sqrt {0,04}  = 0,2\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn bậc hai số học của một số a không âm, kí hiệu là \(\sqrt a \), là số không âm x thoả mãn: \({x^2} = a\)

Lời giải chi tiết

Số âm không có căn bậc hai nên C sai.

Căn bậc hai số học là không âm nên B sai.

\(0,{01^2} = 0,0001 \ne 0,1\) nên A sai.

\(0,{2^2} = 0,04\) nên D đúng

Chọn D


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí