Giải bài 2.15 trang 28 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính căn bậc hai số học của các số sau:

Đề bài

Tính căn bậc hai số học của các số sau:

\(81;\,\,\,8100;\,\,\,0,81;\,\,\,{81^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn bậc hai số học của một số a không âm, kí hiệu là \(\sqrt a \), là số không âm x thoả mãn: \({x^2} = a\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(81 = {9^2};8100 = {90^2};0,81 = 0,{9^2}\) nên căn bậc hai số học của các số đã cho là : 9; 90; 0,9; 81.


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí