Giải bài 2.25 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

So sánh \(a = 1,\left( {41} \right)\) và \(\sqrt 2 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: \(\sqrt 2  = 1,4142135623730....\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\sqrt 2  = 1,4142135623730.... > 1,4142 > 1,4141... = 1,\left( {41} \right) = a\)

Vậy \(a < \sqrt 2 \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay