Giải bài 2.27 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm các số thực x có giá trị tuyệt đối bằng 1,6(7). Điểm biểu diễn các số thực tìm được nằm trong hay nằm ngoài khoảng giữa hai điểm -2 và 2,(1) trên trục số?

Đề bài

Tìm các số thực x có giá trị tuyệt đối bằng 1,6(7). Điểm biểu diễn các số thực tìm được nằm trong hay nằm ngoài khoảng giữa hai điểm -2 và 2,(1) trên trục số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 2 số thực có giá trị tuyệt đối bằng a > 0, đó là số a và số -a

Lời giải chi tiết

\(x = \left| {1,6\left( 7 \right)} \right| \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{x_1} = 1,6\left( 7 \right)\\{x_2} =  - 1,6\left( 7 \right)\end{array} \right.\)

Ta có:

\(\begin{array}{l} - 2 <  - 1,6\left( 7 \right) < 1,6\left( 7 \right) < 2,1\\ \Rightarrow  - 2 < {x_1} < {x_2} < 2,\left( 1 \right)\end{array}\)

Do đó trên trục số điểm biểu diễn các số thực tìm được nằm trong khoảng giữa hai điểm -2 và 2,(1).


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí