Giải bài 2.32 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(a)\sqrt {0,25}  - \sqrt {0,49} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)0,2\sqrt {100}  - \sqrt {0,25} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng \(\sqrt {{a^2}}  = a,\left( {a > 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a)\(\sqrt {0,25}  - \sqrt {0,49}  = \sqrt {{{\left( {0,5} \right)}^2}}  - \sqrt {{{\left( {0,7} \right)}^2}}  = 0,5 - 0,7 =  - 0,2\)

b)\(0,2\sqrt {100}  - \sqrt {0,25}  = 0,2.\sqrt {{{10}^2}}  - \sqrt {{{\left( {0,5} \right)}^2}}  = 0,2.10 - 0,5 = 2 - 0,5 = 1,5\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay