Giải bài 2.23 trang 31 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Nếu x là số hữu tỉ thì x là số thực;

b) 2 không phải là số hữu tỉ;

c) Nếu x là số nguyên thì \(\sqrt x \) là số thực;

d) Nếu x là số tự nhiên thì \(\sqrt x \) là số vô tỉ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với các khẳng định sai, chỉ ra ví dụ chứng tỏ khẳng định sai.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Sai: \(2 = \dfrac{2}{1}\) nên 2 là số hữu tỉ

c) Sai: -2 là số nguyên nhưng \(\sqrt { - 2} \) không tồn tại

d) Sai: 4 là số tự nhiên nhưng \(\sqrt 4  = 2\) là số hữu tỉ (không là số vô tỉ)


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí