Giải bài 2.35 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(B = \left| {x - 1} \right| + \left| {x - 3} \right|\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các điểm biểu diễn số thực x trên trục số.

-Khi x nằm ngoài đoạn 1 và 3

-Khi x nằm trong đoạn 1 và 3

Lời giải chi tiết

Xét các điểm biểu diễn số thực x trên trục số.

Biểu thức đã cho đúng bằng tổng các khoảng cách từ x tới hai điểm 1 và 3

-Nếu x nằm ngoài đoạn giữa 1 và 3 thì tổng khoảng cách trên lớn hơn khoảng cách giữa 1 và 3

-Nếu x nằm trong đoạn giữa 1 và 3 thì tổng khoảng cách nói trên đúng bằng khoảng cách giữa 1 và 3

Vì vậy biểu thức B có giá trị nhỏ nhất là 2, đạt được khi \(1 \le x \le 3\)


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí