Giải bài 2.30 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính

Đề bài

Tính \(\left| {6 - \sqrt {35} } \right| + 5 + \sqrt {35} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(|A|=A\) nếu \(A \ge 0\)

\(|A|=-A\) nếu \(A < 0\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(6 = \sqrt {36} \)

Do 36 > 35 nên \(\sqrt {36}> \sqrt {35} \Rightarrow 6 > \sqrt {35}\\ \Rightarrow 6 - \sqrt {35}  > 0 \\\Rightarrow |6 - \sqrt {35}|=6 - \sqrt {35}\)

Ta được: \( \left| {6 - \sqrt {35} } \right| + 5 + \sqrt {35}\\  = 6 - \sqrt {35}  + 5 + \sqrt {35} \\ =(6+5) +( \sqrt {35}- \sqrt {35}) \\ = 11\)


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí