Giải bài 2.30 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính \(\left| {6 - \sqrt {35} } \right| + 5 + \sqrt {35} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(|A|=A\) nếu \(A \ge 0\)

\(|A|=-A\) nếu \(A < 0\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\begin{array}{l}6 = \sqrt {36}  > \sqrt {35}  \Rightarrow 6 - \sqrt {35}  > 0\\ \Rightarrow \left| {6 - \sqrt {35} } \right| + 5 + \sqrt {35}  = 6 - \sqrt {35}  + 5 + \sqrt {35}  = 11\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay