Giải bài 2.22 trang 31 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kí hiệu \(\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{I},\mathbb{R}\) theo thứ tự là tập hợp các số tự nhiên, tập hợp các số nguyên, tập hợp các số hữu tỉ, tập hợp các số vô tỉ và tập hợp các số thực. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nếu \(x \in \mathbb{N}\) thì \(x \in \mathbb{Z}\)

B. Nếu \(x \in \mathbb{R},x \notin \mathbb{Q}\) thì \(x \in I\)

C. \(1 \in \mathbb{R}\)

D. Nếu \(x \notin I\) thì x viết được thành số thập phân hữu hạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

Nếu \(x \notin I\)thì x viết được thành số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn nên D là khẳng định sai.

Chọn D


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay