Giải bài 2.24 trang 31 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm số đối của các số thực sau:

Đề bài

Tìm số đối của các số thực sau:

\( - 2,1; - 0,\left( 1 \right);\dfrac{2}{\pi };3 - \sqrt 2 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi số thực a đều có 1 số đối, kí hiệu là – a

Lời giải chi tiết

Số đối của các số thực trên lần lượt là: \(2,1;0,\left( 1 \right); - \dfrac{2}{\pi }; - \left( {3 - \sqrt 2 } \right) =  - 3 + \sqrt 2 \)


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí