Giải bài 2.29 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Không sử dụng máy tính cầm tay, ước lượng giá trị thập phân của số

Đề bài

Không sử dụng máy tính cầm tay, ước lượng giá trị thập phân của số \(\sqrt 3 \) với độ chính xác 0,05.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn số với độ chính xác 0,05tức là làm tròn số đó đến hàng phần mười.

Lời giải chi tiết

Muốn ước lượng giá trị thập phân của số \(\sqrt 3 \) với độ chính xác 0,05 ta phải làm tròn số đó đến hàng phần mười.

Trong Ví dụ 3 (trang 32), ta thấy \(1,7 < \sqrt 3  < 1,8\). Cần xét xem \(\sqrt 3 \) gần với 1,7 hay 1,8 hơn.

Ta xét số \(\dfrac{{1,7 + 1,8}}{2} = 1,75\), điểm biểu diễn số 1,75 cách đều 1,7 và 1,8.

Ta có \({\left( {1,75} \right)^2} = 3,0625\) do đó \(3 < {\left( {1,75} \right)^2}\) nên \(\sqrt 3  < \sqrt {{{\left( {1,75} \right)}^2}}  \Rightarrow \sqrt 3  < 1,75 \Rightarrow 1,7 < \sqrt 3  < 1,75\)

Vì vậy \(\sqrt 3 \) gần 1,7 hơn so với 1,8

Kết luận: Làm tròn giá trị thập phân của \(\sqrt 3 \) đến hàng phần mười (có độ chính xác 0,05) ta được \(\sqrt 3  \approx 1,7\).


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí