Giải bài 2.26 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết các số thực sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

\(\sqrt 5 ; - 1,7\left( 5 \right);\pi ; - 2;\dfrac{{22}}{7};0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- So sánh các số âm trước.

- So sánh các số dương.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(1,7\left( 5 \right) = 1,75555... < 2 \Rightarrow  - 2 <  - 1,7\left( 5 \right) < 0\)

Mặt khác ta có:

\(\sqrt 5  < \sqrt 9  = 3 < \pi  = 3,\left( {142857} \right) = \dfrac{{22}}{7}\)

Vậy các số thực đã cho sắp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\( - 2; - 1,7\left( 5 \right);0;\sqrt 5 ;\pi ;\dfrac{{22}}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay