Giải bài 2.28 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của các số thực sau:

a)\( - 1,3\left( {51} \right)\)

b)\(1 - \sqrt 2 \)

c)\(\left( {3 - \sqrt 2 } \right)\left( {2 - \sqrt 5 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giá trị tuyệt đối của 1 số thực bất kì luôn là giá trị dương.

Lời giải chi tiết

a) \( - 1,3\left( {51} \right)\) có dấu âm và \(\left| { - 1,3\left( {51} \right)} \right| = 1,3\left( {51} \right)\)

b) \(1 < \sqrt 2 \) nên \(1 - \sqrt 2 \) có dấu âm và \(\left| {1 - \sqrt 2 } \right| = \sqrt 2  - 1\)

c)\(3 > \sqrt 2 \) và \(2 < \sqrt 5 \) nên \(\left( {3 - \sqrt 2 } \right).\left( {2 - \sqrt 5 } \right)\) có dấu âm

và \(\left| {\left( {3 - \sqrt 2 } \right).\left( {2 - \sqrt 5 } \right)} \right| = \left( {3 - \sqrt 2 } \right).\left( {\sqrt 5  - 2} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay