Giải bài 2.28 trang 32 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của các số thực sau:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của các số thực sau:

a) \( - 1,3\left( {51} \right)\)

b) \(1 - \sqrt 2 \)

c) \(\left( {3 - \sqrt 2 } \right).\left( {2 - \sqrt 5 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(|a|= -a\) khi \(a<0\)

Chú ý: Giá trị tuyệt đối của 1 số thực bất kì luôn là giá trị không âm.

Lời giải chi tiết

a) \( - 1,3\left( {51} \right)\) có dấu âm và \(\left| { - 1,3\left( {51} \right)} \right| = 1,3\left( {51} \right)\)

b) \(1 < \sqrt 2 \) nên \(1 - \sqrt 2 \) có dấu âm và \(\left| {1 - \sqrt 2 } \right| = \sqrt 2  - 1\)

c) \(3 > \sqrt 2 \) và \(2 < \sqrt 5 \) nên \((3-\sqrt 2) > 0\) và \((2-\sqrt 5)<0\). Do đó, \(\left( {3 - \sqrt 2 } \right).\left( {2 - \sqrt 5 } \right)\) có dấu âm và \(\left| {\left( {3 - \sqrt 2 } \right).\left( {2 - \sqrt 5 } \right)} \right| = \left( {3 - \sqrt 2 } \right).\left( {\sqrt 5  - 2} \right)\)


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí