Giải bài 2.37 trang 34 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Bằng cách ước lượng tích, giải thích vì sao kết quả phép nhân sau đây là sai:

Đề bài

Bằng cách ước lượng tích, giải thích vì sao kết quả phép nhân sau đây là sai:

\(6,238.3,91 = 21,39058.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng 2 thừa số trên

Lời giải chi tiết

Ước lượng hai thừa số của tích xấp xỉ 6 và 4 nên ta ước lượng \(6,238.3,91\approx 24\). Do đó phép tính trên không đúng. Đặt tính ta thấy tích đúng là \(6,238.3,91 = 23,39058\).


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí