Giải bài 2.49 trang 34 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các kết luận sau đây, kết luận nào đúng, kết luận nào sai?

a) Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.

b) Tổng của hai số vô tỉ dương là một số vô tỉ.

c) Tổng của hai số vô tỉ âm là một số vô tỉ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3 kết luận đều sai

Lấy ví dụ 2 số mà số vô tỉ là hai số đối nhau, ví dụ

a) \(\sqrt 2 \)và \( - \sqrt 2  - 5\) có hai số vô tỉ đối nhau là \(\sqrt 2 \)và \( - \sqrt 2 \)

Lời giải chi tiết

Cả 3 kết luận trên đều sai, chẳng hạn

a) Ta có\(\sqrt 2 \) và \( - \sqrt 2  - 5\) là hai số vô tỉ có tổng bằng -5 là số hữu tỉ.

b) Ta có: \(\sqrt 3 \) và \(9 - \sqrt 3 \) là hai số vô tỉ dương, có tổng bằng 9 là số hữu tỉ.

c) Ta có \( - \sqrt 5 \) và \(\sqrt 5  - 8\) là hai số vô tỉ âm, có tổng bằng -8 là số hữu tỉ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay