Giải bài 2.46 trang 34 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Sử dụng tính chất

Đề bài

Sử dụng tính chất \(\left| {a + b} \right| \le \left| a \right| + \left| b \right|\) (Bài tập 2.36), giải thích vì sao không có số thực x thoả mãn \(\left| {x - 1} \right| + \left| {x - 3} \right| = \sqrt 2 .\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi \(\left| {x - 1} \right| + \left| {x - 3} \right| = \left| {x - 1} \right| + \left| {3 - x} \right|\)

Rồi áp dụng tính chất trên.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\left| {x - 1} \right| + \left| {x - 3} \right| = \left| {x - 1} \right| + \left| {3 - x} \right| \ge \left| {x - 1 + 3 - x} \right| = \left| 2 \right| = 2 > \sqrt 2 \)

Do đó không có số thực x thoả mãn điều kiện đã nêu


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí