Giải bài 2.47 trang 34 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Chứng minh rằng

Đề bài

Chứng minh rằng \(\left| x \right| + \left| {x - 2} \right| + \left| {x - 4} \right| \ge 4\) đúng với mọi số thực x.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất \(\left| {a + b} \right| \le \left| a \right| + \left| b \right|\) (Bài tập 2.36)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}\left| {x - 2} \right| \ge 0\\\left| x \right| + \left| {x - 4} \right| = \left| x \right| + \left| {4 - x} \right| \ge \left| {x + 4 - x} \right| \ge 4\end{array} \right.\\ \Rightarrow \left| {x - 2} \right| + \left| x \right| + \left| {x - 4} \right| \ge 4\end{array}\)


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí