Giải bài 2.38 trang 34 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Giải thích vì sao kết quả phép tính

Đề bài

Giải thích vì sao kết quả phép tính: \(28,1.1,\left( 8 \right) = 55,0\left( 7 \right)\)không đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Ước lượng thừa số thứ hai là 2

-Tính kết quả đúng

Lời giải chi tiết

Ước lượng thừa số thứ hai là 2 nên tích đã cho xấp xỉ bằng 56,2. Kết quả 55,0(7) khác xa 56,2 nên phép tính trên sai.

Có thể tính giá trị đúng của tích trên như sau:

\(\begin{array}{l}0,\left( 1 \right) = \dfrac{1}{9} \Rightarrow 1,8 = 1 + 0,\left( 8 \right) = 1 + \dfrac{8}{9} = \dfrac{{17}}{9}\\28,1.1,\left( 8 \right) = 28,1.\dfrac{{17}}{9} = 53,0\left( 7 \right)\end{array}\)


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí