Giải bài 2.41 trang 34 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính và làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn: \(2,25 - 2,\left( 3 \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính rồi làm tròn kết quả

Lời giải chi tiết

\(2,25 - 2,\left( 3 \right) = 0,25 - 0,\left( 3 \right) = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{3} =  - \dfrac{1}{{12}}\)

Đặt tính chia ta được: \( - \dfrac{1}{{12}} =  - 0,08333\)

Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn ta được: \(2,25 - 2,\left( 3 \right) =  - 0,083\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay