Giải bài 1.23 trang 16 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy tính:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy tính:

a)\({\left( { - 5} \right)^7}\), biết \({\left( { - 5} \right)^6} = 15625\)

b) \({2^{12}}\) , biết \({2^{11}} = 2048\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

a) Tách \({\left( { - 5} \right)^7} = {\left( { - 5} \right)^{6 + 1}} = {\left( { - 5} \right)^6}.\left( { - 5} \right) = ...\)

b)Tương tự câu a)

Lời giải chi tiết

a)\({\left( { - 5} \right)^7} = {\left( { - 5} \right)^6}.\left( { - 5} \right) = 15625.\left( { - 5} \right) =  - 78125\)

b)\({2^{12}} = {2^{11}}.2 = 2048.2 = 4096\)


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí