Giải bài 1.17 trang 15 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đơn vị đo thời gian nhỏ nhất là yoctosecond (viết tắt là ys), nó bằng 0,000000000000000000000001 giây. Hãy viết số này dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ.

Đề bài

Đơn vị đo thời gian nhỏ nhất là yoctosecond (viết tắt là ys), nó bằng 0,000000000000000000000001 giây. Hãy viết số này dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:\(\dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n}\)

Lời giải chi tiết

\(0,000000000000000000000001 = \dfrac{1}{{{{10}^{24}}}} = {\left( {\dfrac{1}{{10}}} \right)^{24}}\)


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí