Giải bài 1.21 trang 15 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng thống kê dưới đây ước lượng số dân của một số nước tại thời điểm năm 2020.

Em hãy sắp xếp tên các quốc gia theo thứ tự có số dân từ lớn đến bé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa số dân các nước về cùng luỹ thừa với cơ số 10

Ví dụ: Trung Quốc: \(143,{9.10^7} = 143,{9.10.10^6} = {1439.10^6}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

Trung Quốc: \(143,{9.10^7} = 143,{9.10.10^6} = {1439.10^6}\)

Ấn Độ: \(13,{8.10^8} = 13,{8.10^2}{.10^6} = {1380.10^6}\)

Brunei: \(43,{7.10^4} = 43,7.\dfrac{{{{10}^6}}}{{{{10}^2}}} = 0,{437.10^6}\)

Do đó, các quốc gia theo thứ tự có số dân từ lớn đến bé là: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam, Pháp, Hàn Quốc, Cu Ba, Brunei.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay