Giải bài 1.18 trang 15 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ.

a) \(125.27\)

b) \(243:32\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

\(\begin{array}{l}{a^n}.{b^n} = {\left( {a.b} \right)^n}\\{a^n}:{b^n} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n}\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a)\(125.27 = {5^3}{.3^3} = {\left( {5.3} \right)^3} = {15^3}\)

b)\(243:32 = {3^5}:{2^5} = {\left( {\dfrac{3}{2}} \right)^5}\)


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí