Giải bài 1.20 trang 15 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a)\({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^3}.4 + \dfrac{3}{4}\)

b)\({4^3}:{2^5} + {3^5}:{9^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

\(\begin{array}{l}{\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n} = \dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}}\\{a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\\{\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^3}.4 + \dfrac{3}{4} = \dfrac{1}{8}.4 + \dfrac{3}{4} = \dfrac{2}{4} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{5}{4}\)

b)

\(\begin{array}{l}{4^3}:{2^5} + {3^5}:{9^2} = {\left( {{2^2}} \right)^3}:{2^5} + {3^5}:{\left( {{3^2}} \right)^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {2^6}:{2^5} + {3^5}:{3^4}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2 + 3 = 5\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay