Giải bài 1.10 trang 10 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống trong hình tháp dưới đây, biết rằng mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.

Đề bài

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống trong hình tháp dưới đây, biết rằng mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.

Lời giải chi tiết

Giải thích:

\(\dfrac{1}{2} + \dfrac{{ - 1}}{3} = \dfrac{{3 + \left( { - 2} \right)}}{6} = \dfrac{1}{6}\)

\(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{{3 + 2}}{{12}} = \dfrac{5}{{12}}\)

\(\dfrac{1}{6} + \dfrac{{ - 1}}{{12}} = \dfrac{{2 - 1}}{{12}} = \dfrac{1}{{12}}\)

\(\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{5}{{12}} = \dfrac{6}{{12}} = \dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{{ - 1}}{3} = \dfrac{{1 - 4}}{{12}} = \dfrac{{ - 3}}{{12}} = \dfrac{{ - 1}}{4}\)

\(\dfrac{1}{2} + \dfrac{{ - 1}}{4} = \dfrac{{2 - 1}}{4} = \dfrac{1}{4}\)


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí