Giải bài 1.14 trang 11 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đặt một cặp dấu ngoặc “( )” vào biểu thức ở vế trái để được kết quả đúng ở vế phải:

Đề bài

Đặt một cặp dấu ngoặc “( )” vào biểu thức ở vế trái để được kết quả đúng ở vế phải:

a)\(2,2 - 3,3 + 4,4 - 5,5 + 6,6 = 6,6\)

b)\(2,2 - 3,3 + 4,4 - 5,5 + 6,6 =  - 6,6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt dấu ngoặc vào vị trí hợp lí

Lời giải chi tiết

a)\(2,2 - \left( {3,3 + 4,4 - 5,5} \right) + 6,6 = 6,6\)

b)\(2,2 - \left( {3,3 + 4,4 - 5,5 + 6,6} \right) =  - 6,6\)


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí