Giải bài 1.15 trang 12 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Chim ruồi “khổng lồ” Nam Mỹ (Giant hummingbird of South America) là loại chim ruồi to nhất trên thế giới. Nó dài gấp \(4\dfrac{1}{8}\) lần chim ruồi ong (bee humminbird).

Nếu độ dài của chim ruồi ong là 5,5 cm thì độ dài của chim ruồi “khổng lồ” Nam Mỹ là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dài của chim ruồi “khổng lồ” Nam Mỹ = độ dài chim ruồi ong nhân với \(4\dfrac{1}{8}\).

Lời giải chi tiết

Độ dài của chim ruồi “khổng lồ” Nam Mỹ là:

\(4\dfrac{1}{8} \cdot 5,5 = \dfrac{{33}}{8}.\dfrac{{55}}{{10}} = \dfrac{{363}}{{16}} = 22,6875.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay