Giải bài 1.12 trang 11 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Với bài tập: Tính tổng

Đề bài

Với bài tập: Tính tổng \(A =  - 5,2.72 + 69,1 + 5,2.\left( { - 28} \right) + \left( { - 1,1} \right)\). Hai bạn Vuông và Tròn đã làm như sau:

a) Em hãy giải thích cách làm của mỗi bạn.

b) Theo em, nên làm theo cách nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất giao hoán và kết hợp, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

\(A.B + A.C = A.\left( {B + C} \right)\)

Lời giải chi tiết

a)

Bạn Vuông tính giá trị của biểu thức theo thư tự thực hiện phép tính.

Bạn Tròn vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính.

b)

Nên làm theo cách của bạn Tròn vì cách đó tính sẽ nhanh hơn.


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí