Giải bài 1.11 trang 11 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Thực hiện  phép tính ở cột trước.

-Để thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu.

-Để thực hiện phép chia hai số hữu tỉ, ta lấy số thứ nhất nhân với nghịch đảo của số thứ hai. 

Lời giải chi tiết

\( - \dfrac{1}{{32}}.4 = \dfrac{{ - 4:4}}{{32:4}} =  - \dfrac{1}{8}\)

\( - \dfrac{1}{{32}}:\left( { - 8} \right) = \dfrac{{\left( { - 1} \right).\left( { - 1} \right)}}{{32.8}} = \dfrac{1}{{256}}\)

\(4.\left( { - \dfrac{1}{2}} \right) = \dfrac{{4.\left( { - 1} \right)}}{2} =  - 2\)

\( - \dfrac{1}{{32}}.4 = \dfrac{{\left( { - 4} \right):4}}{{32:4}} = \dfrac{{ - 1}}{8}\)

\(\left( { - 8} \right):\left( { - \dfrac{1}{2}} \right) = \left( { - 8} \right).\left( { - 2} \right) = 16\)

\( - \dfrac{1}{8}:16 = \dfrac{{ - 1}}{8}.\dfrac{1}{{16}} = \dfrac{{ - 1}}{{128}}\)


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí