Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 20 sách bài tập Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho:

1.

Số \( - \dfrac{1}{7}\) là:

A.Số tự nhiên

B.Số nguyên

C.Số hữu tỉ dương

D.Số hữu tỉ

Phương pháp giải:

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a,b \in Z, b \ne 0\)

Lời giải chi tiết:

\( - \dfrac{1}{7}\) là số hữu tỉ vì nó viết được dưới dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a,b \in Z, b \ne 0\). 

Vì \( - \dfrac{1}{7}<0\) nên là số hữu tỉ âm.

Chọn D

Quảng cáo
decumar

2.

Kết quả của phép nhân \({4^3}{.4^9}\) là:

A.\({4^6}\)

B.\({4^{10}}\)

C.\({16^6}\)

D.\({2^{20}}\)

Phương pháp giải:

Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

Lời giải chi tiết:

\({4^3}{.4^9} = {4^{3 + 9}} = {4^{12}} = {\left( {{4^2}} \right)^6} = {16^6}\)

Chọn C

3.

Số hữu tỉ \(\dfrac{a}{b};a,b \in \mathbb{Z},b \ne 0\) là dương nếu:

A. a, b cùng dấu;

B. a, b khác dấu;

C. a = 0, b dương;

D. a, b là hai số tự nhiên.

Phương pháp giải:

Số hữu tỉ dương nếu nó là số hữu tỉ lớn hơn 0

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{a}{b};a,b \in \mathbb{Z},b \ne 0\) là dương khi a,b cùng dấu

Chọn A

4.

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Mỗi số hữu tỉ đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số;

B. Trên trục số, số hữu tỉ âm nằm bên trái điểm biểu diễn số 0;

C. Trên trục số, số hữu tỉ dương nằm bên phải điểm biểu diễn số 0;

D. Hai số hữu tỉ không phải luôn so sánh được với nhau.

Phương pháp giải:

Lý thuyết Tập hợp các số hữu tỉ SGK Toán 7 - Kết nối tri thức (loigiaihay.com)

Lời giải chi tiết:

Ta luôn so sánh được 2 số hữu tỉ với nhau nên khẳng định D sai.

Chọn D

5.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Mọi số nguyên đều là số tự nhiên;

B. Mọi số hữu tỉ đều là số nguyên;

C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ;

D. Mọi phân số đều là số nguyên.

Phương pháp giải:

Mọi số nguyên \(a\) đều viết được dưới dạng \(\dfrac{a}{1}\)

Lời giải chi tiết:

Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.

Chọn C


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí