Giải bài 1.32 trang 20 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính

Đề bài

Tính

a) \(5 - \left( {1 + \dfrac{1}{3}} \right):\left( {1 - \dfrac{1}{3}} \right)\)

b) \(\left( {1 + \dfrac{2}{3} - \dfrac{5}{4}} \right) - \left( {1 - \dfrac{5}{4}} \right) + \left( {2022 - \dfrac{2}{3}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

-Rút gọn biểu thức trong ngoặc trước

-Thực hiện chia 2 số hữu tỉ: Lấy số thứ nhất nhân nghịch đảo số thứ 2

b)

Bỏ dấu ngoặc và nhóm các hạng tử thích hợp.

Lời giải chi tiết

a)

\(5 - \left( {1 + \dfrac{1}{3}} \right):\left( {1 - \dfrac{1}{3}} \right) = 5 - \dfrac{4}{3}:\dfrac{2}{3} = 5 - \dfrac{4}{3}.\dfrac{3}{2} = 5 - 2 = 3\)

b)

\(\begin{array}{l}\left( {1 + \dfrac{2}{3} - \dfrac{5}{4}} \right) - \left( {1 - \dfrac{5}{4}} \right) + \left( {2022 - \dfrac{2}{3}} \right)\\ = \left( {1 - \dfrac{5}{4}} \right) + \dfrac{2}{3} - \left( {1 - \dfrac{5}{4}} \right) + 2022 - \dfrac{2}{3}\\ = \left( {1 - \dfrac{5}{4}} \right) - \left( {1 - \dfrac{5}{4}} \right) + \left( {\dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{3}} \right) + 2022\\ = 2022\end{array}\)


Bình chọn:
4.8 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí