Giải bài 1.38 trang 21 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

\(A = \dfrac{{{{25}^6} + {5^4}}}{{{{25}^5} + 25}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Đưa cả tử và mẫu về luỹ thừa của 5

-Áp dụng công thức

\({\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết

\(A = \dfrac{{{{25}^6} + {5^4}}}{{{{25}^5} + 25}} = \dfrac{{{{\left( {{5^2}} \right)}^6} + {5^4}}}{{{{\left( {{5^2}} \right)}^5} + {5^2}}} = \dfrac{{{5^{12}} + {5^4}}}{{{5^{10}} + {5^2}}} = \dfrac{{{5^4}\left( {{5^8} + 1} \right)}}{{{5^2}\left( {{5^8} + 1} \right)}} = \dfrac{{{5^4}}}{{{5^2}}} = {5^2} = 25\).                                                        


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay