Giải bài 1.34 trang 21 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho

Đề bài

Cho \(a \in \mathbb{Q},a \ne 0\). Hãy viết \({a^8}\) dưới dạng:

a) Tích của hai luỹ thừa, trong đó có một thừa số là \({a^3}\);

b) Luỹ thừa của \({a^2}\);

c) Thương của hai luỹ thừa trong đó số bị chia là \({a^{10}}\);

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số và lũy thừa của lũy thừa.

Lời giải chi tiết

a) \({a^8} = {a^3}.{a^5}\)

b) \({a^8} = {\left( {{a^2}} \right)^4}\)

c) \({a^8} = {a^{10}}:{a^2}\)


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí