Giải bài 1.35 trang 21 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Bảng sau cho chúng ta đường kính xấp xỉ của một số hành tinh.

Đề bài

Bảng sau cho chúng ta đường kính xấp xỉ của một số hành tinh.

Hỏi đường kính của hành tính nào lớn nhất? Đường kính của hành tinh nào nhỏ nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các đường kính trên về tích của một số với \({10^3}\) (dặm)

Lời giải chi tiết

Thổ tinh: \(7,{4975.10^4} = 7,{4975.10.10^3} = 74,{975.10^3}\)

Hải Vương tinh: \(3,{0603.10^4} = 3,{0603.10.10^3} = 30,{603.10^3}\)

Vậy Mộc tinh có đường kính lớn nhất. Thuỷ tinh có đường kính nhỏ nhất.


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí