Giải bài 1.36 trang 21 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Để làm 24 cái bánh, cần \(1\dfrac{3}{4}\) cốc bột mì. Bạn An muốn làm 8 cái bánh. Hỏi bạn An cần bao nhiêu cốc bột mì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính lượng bột cần làm một chiếc bánh.

Tính lượng bột cần để làm 8 chiếc bánh.

Lời giải chi tiết

Để làm một các bánh thì lượng bột cần là:

\(1\dfrac{3}{4}:24 = \dfrac{7}{4}:24 = \dfrac{7}{4}.\dfrac{1}{{24}} = \dfrac{7}{{96}}\)(cốc bột)

Vậy để làm được 8 chiếc bánh, An cần lượng bột là:

\(\dfrac{7}{{96}}.8 = \dfrac{7}{{12}}\)(cốc bột)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay