Giải bài 1.1 trang 7 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai? a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương; b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên; c) Số 0 là số hữu tỉ dương;

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương;

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên;

c) Số 0 là số hữu tỉ dương;

d) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm;

e) Tập hợp \(\mathbb{Q}\) gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy ví dụ bằng các số cụ thể rồi rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai. Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

d) Sai. Số nguyên âm là số hữu tỉ âm vì số nguyên âm \(-a\) có thể viết được dưới dạng \(\dfrac{-a}{1}\).

e) Sai. Tập hợp \(\mathbb{Q}\) gồm các số hữu tỉ dương, các số hữu tỉ âm và số 0.


Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí