Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Máy ảnh thường có nhiều tốc độ màn trập (tức khoảng thời gian mà màn trập mở cửa). Tốc độ màn trập tính bằng giây,

Đề bài

Máy ảnh thường có nhiều tốc độ màn trập (tức khoảng thời gian mà màn trập mở cửa). Tốc độ màn trập tính bằng giây, thường là \(\dfrac{1}{{125}};\dfrac{1}{{15}};0,125;\dfrac{1}{{60}};0,004;\dfrac{1}{4}\). Hãy sắp xếp các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đưa số thập phân về dạng phân số

- So sánh các phân số cùng tử số dương: Phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

\(0,125 = \dfrac{{125}}{{1000}} = \dfrac{1}{8};0,004 = \dfrac{4}{{1000}} = \dfrac{1}{{250}}\)

Mà \(\dfrac{1}{{250}} < \dfrac{1}{{125}} < \dfrac{1}{{60}} < \dfrac{1}{{15}} < \dfrac{1}{8} < \dfrac{1}{4}\)

Nên \(0,004 < \dfrac{1}{{125}} < \dfrac{1}{{60}}< \dfrac{1}{{15}} < 0,125 < \dfrac{1}{4}\)

Vậy các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất là: \(0,004 ; \dfrac{1}{{125}} ; \dfrac{1}{{60}} ; \dfrac{1}{{15}}; 0,125 ; \dfrac{1}{4}.\)


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí