Giải bài 1.6 trang 8 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Các điểm A, B, C, D (H.1.3) lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ nào?

Đề bài

Các điểm A, B, C, D (H.1.3) lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biểu diễn số hữu tỉ:

+) Số hữu tỉ thường được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản

+) Khi biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, ta thường viết số đó dưới dạng phân số tối giản có mẫu dương: \(b > 0\)

TH1: \(a > 0\) , khi đó \(\dfrac{a}{b}\) là số hữu tỉ dương, ta chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau, ta được đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{b}\) đơn vị cũ, tiếp theo lấy về phía chiều dương trục Ox a phần, ta được vị trí của số \(\dfrac{a}{b}\) 

TH2: a < 0, khi đó \(\dfrac{a}{b}\) là số hữu tỉ âm, ta chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau, ta được đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{b}\) đơn vị cũ, tiếp theo lấy về phía chiều âm trục Ox a phần, ta được vị trí của số \(\dfrac{a}{b}\) .

Lời giải chi tiết

Điểm A biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{{ - 1}}{2}\)

Điểm B biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{{ - 1}}{3}\)

Điểm C biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{{ 1}}{3}\)

Điểm D biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{{ 7}}{6}\)


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí