Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề bài

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

a)\(\dfrac{0}{{ - 8}}\)

1) Là số hữu tỉ âm

b) \(\dfrac{{ - 7}}{{ - 5}}\)

2) Là số hữu tỉ dương

c) \(\dfrac{{ - 2}}{9}\)

3) Không là số hữu tỉ âm, cũng không là số hữu tỉ dương

d) \(\dfrac{5}{0}\)

4) Không là số hữu tỉ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Số hữu tỉ dương là số mà tử số và mẫu số cùng dấu.

-Số hữu tỉ âm là số mà tử số và mẫu số khác dấu.

Lời giải chi tiết

a) nối với 3

b) nối với 2

c) nối với 1

d) nối với 4


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí