Giải bài 1.7 trang 8 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy biểu diễn hai số hữu tỉ

Đề bài

Hãy biểu diễn hai số hữu tỉ \( - \dfrac{4}{5}\) và \(\dfrac{1}{2}\) trên cùng một trục số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quy đồng mẫu số hai phân số trên. MSC: 10

- Chia đoạn thẳng đơn vị thành 10 phần bằng nhau, lấy 1 đoạn làm đơn vị mới (đơn vị mới bằng

\(\dfrac{1}{{10}}\) đơn vị cũ)

Lời giải chi tiết

Ta có BCNN (2,5) = 10 nên \( - \dfrac{4}{5} = \dfrac{-8}{{10}};\dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{{10}}\)

Ta chia đoạn thẳng đơn vị thành 10 phần bằng nhau, lấy 1 đoạn làm đơn vị mới (đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{{10}}\) đơn vị cũ).(H.1.5). Khi đó ta có biểu diễn các số hữu tỉ như sau:


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí