Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Chỉ ra hai phân số có mẫu số bằng 7, lớn hơn

Đề bài

Chỉ ra hai phân số có mẫu số bằng 7, lớn hơn \( - \dfrac{3}{8}\) và nhỏ hơn \( - \dfrac{1}{8}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi phân số cần tìm có dạng \(\dfrac{a}{7}\)

Theo bài ra:\( - \dfrac{3}{8} < \dfrac{a}{7} <  - \dfrac{1}{8}\)

Quy đồng mẫu số các phân số: MSC = 56

Tìm a

Lời giải chi tiết

Gọi phân số cần tìm có dạng \(\dfrac{a}{7}\) (\(a \in Z\))

Theo bài ra:\( - \dfrac{3}{8} < \dfrac{a}{7} <  - \dfrac{1}{8}\)

\(\begin{array}{l} - \dfrac{3}{8} < \dfrac{a}{7} < \dfrac{{ - 1}}{8}\\ \Rightarrow \dfrac{{ - 21}}{{56}} < \dfrac{{8a}}{{56}} < \dfrac{{ - 7}}{{56}}\\ \Rightarrow  - 21 < 8a <  - 7\\ \Rightarrow  - 2,625 < a <  - 0,875\\ \Rightarrow a \in \left\{ { - 2; - 1} \right\}\end{array}\)

Vậy hai phân số cần tìm là \( - \dfrac{2}{7}; - \dfrac{1}{7}\)


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí