Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Chỉ ra hai phân số có mẫu số bằng 7, lớn hơn \( - \dfrac{3}{8}\) và nhỏ hơn \( - \dfrac{1}{8}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi phân số cần tìm có dạng \(\dfrac{a}{7}\)

Theo bài ra:\( - \dfrac{3}{8} < \dfrac{a}{7} <  - \dfrac{1}{8}\)

Quy đồng mẫu số các phân số: MSC = 56

Tìm a

Lời giải chi tiết

Gọi phân số cần tìm có dạng \(\dfrac{a}{7}\)

Theo bài ra:\( - \dfrac{3}{8} < \dfrac{a}{7} <  - \dfrac{1}{8}\)

\(\begin{array}{l} - \dfrac{3}{8} < \dfrac{a}{7} < \dfrac{{ - 1}}{8}\\ \Rightarrow \dfrac{{ - 21}}{{56}} < \dfrac{{8a}}{{56}} < \dfrac{{ - 7}}{{56}}\\ \Rightarrow  - 21 < 8a <  - 7\\ \Rightarrow  - 2,625 < a <  - 0,875\\ \Rightarrow a \in \left\{ { - 2; - 1} \right\}\end{array}\)

Vậy hai phân số cần tìm là \( - \dfrac{2}{7}; - \dfrac{1}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay