Giải bài 1.30 trang 19 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Tìm x, biết:

a)\({\left( {0,5} \right)^2} + 2.x = {\left( {0,7} \right)^2}\)

b)\(x - \left( {\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{7}} \right) = \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chuyển vế để tìm x.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}{\left( {0,5} \right)^2} + 2.x = {\left( {0,7} \right)^2}\\ \Rightarrow 2x = {\left( {0,7} \right)^2} - {\left( {0,5} \right)^2}\\ \Rightarrow 2x = 0,49 - 0,25\\ \Rightarrow 2x = 0,24\\ \Rightarrow x = 0,24:2\\ \Rightarrow x = 0,12\end{array}\)

Vậy \(x=0,12\)

b)

\(\begin{array}{l}x - \left( {\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{7}} \right) = \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{3}\\ \Rightarrow x = \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{3} + \left( {\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{7}} \right)\\ \Rightarrow x = \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{7}\\ \Rightarrow x = \dfrac{1}{5}\end{array}\)

Vậy \(x = \dfrac{1}{5}\)


Bình chọn:
4.7 trên 29 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí