Giải bài 1.31 trang 19 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy viết một đẳng thức để mô tả tình trạng khi cân thăng bằng rồi tính khối lượng của quả bí đỏ (H.1.4)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi quả bí đỏ cần tìm là x (kg)

Khi cân thăng bằng thì tổng khối lượng 2 bên cân là bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Gọi quả bí đỏ cần tìm là x (kg)

Khi cân thăng bằng thì tổng khối lượng 2 bên cân là bằng nhau

Đẳng thức mô tả khi cân thăng bằng là:

\(\begin{array}{l}x + 1,8 = 1,5 + 2,5\\x + 1,8 = 4\\x = 4 - 1,8\\x = 2,2\end{array}\)

Vậy khối lượng quả bí đỏ là 2,2 kg.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay