Giải bài 1.27 trang 18 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc:

a)\(A = \left( {5,1 - 3,4} \right) - \left( { - 3,4 + 5,1} \right)\)

b)\(D =  - \left( {\dfrac{5}{7} + \dfrac{7}{9}} \right) - \left( { - \dfrac{7}{9} + \dfrac{2}{7}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức:

Khi bỏ dấu ngoặc, nếu

+ Trước dấu ngoặc là dấu “ + ” thì ta giữ nguyên dấu của hạng tử.

+ Trước dấu ngoặc là dấu “ - ” thì ta đổi dấu các hạng tử.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}A = \left( {5,1 - 3,4} \right) - \left( { - 3,4 + 5,1} \right)\\A = 5,1 - 3,4 + 3,4 - 5,1\\A = \left( {5,1 - 5,1} \right) + \left( { - 3,4 + 3,4} \right)\\A = 0\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}D =  - \left( {\dfrac{5}{7} + \dfrac{7}{9}} \right) - \left( { - \dfrac{7}{9} + \dfrac{2}{7}} \right)\\D =  - \dfrac{5}{7} - \dfrac{7}{9} + \dfrac{7}{9} - \dfrac{2}{7}\\D =  - \dfrac{5}{7} - \dfrac{2}{7}\\D =  - 1\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay